http://dron.by/post/patterny-shablony-proektirovanie-v-php-vvedenie.html