Джек Траут. Сила простоты.

Опубликовано 2015-11-23 07:29:10

Dzhek_Traut_Stiv_Rivkin__Sila_prostoty._Rukovodstvo_po_uspeshnym_biznesstrategiy